Ανακοίνωση για διαρκείς επιτροπές Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις διαρκείς επιτροπές ή ομάδες εργασίας του άρθρου 7 §§ γ, δ, ε, στ του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄ 1478/25.05.2016), να το δηλώσουν στη γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 28.2.2018.

«γ. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.

δ. Διαρκής (τριμελής ή πενταμελής) Επιτροπή θεμάτων που αφορούν στον Κώδικα Δικηγόρων, στην προστασία των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και στους θεμελιώδεις θεσμούς και αρχές του πολιτεύματος.

ε. Διαρκής (τριμελής ή πενταμελής) οικονομική και κοινωνική επιτροπή μελέτης θεμάτων για την φορολογία Δικηγόρων, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, πόρων του Συλλόγου (υποχρεωτικές εισφορές, διανεμητικοί λογαριασμοί, εισφορές ειδικού σκοπού) και Δικηγορική αλληλεγγύη».

Από το Δ.Σ.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email