Ανακοίνωση προς ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, μέλη του Δ.Σ.Ι., ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στην περιοχή μελών (members.dsioan.gr) και στην επιλογή Ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου, υπάρχουν πλέον διαθέσιμες [1] Ατομικές Πληροφοριακές Καταστάσεις, με τη χρήση ημερολογίου και [2] Καταστάσεις Ασφαλιστικών Εισφορών, με τη χρήση ημερολογίου, ώστε να μπορεί κάθε συνάδελφος να ενημερώνεται αναλυτικά για τα γραμμάτια προείσπραξης που έχει εκδώσει και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΕΦΚΑ, ΛΕΔΕ, ΛΕΑΔΙ, κ.λ.π.) που έχουν λάβει χώρα μέσω της έκδοσης γραμματίων.

Εκ του Δ.Σ.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email