Ανακοίνωση σύστασης Επιτροπής Επίλυσης Διενέξεων 2018

Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 25.1.2018 αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διενέξεων κατ΄ άρθρο 95§4 του Κώδικα Δικηγόρων, για την επίλυση διενέξεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.  με υπηρεσία άνω των 15 ετών :

Μάριο Γιαννέτα (Αντιπρόεδρο)

Παναγιώτη Σακκά και

Παναγιώτη Ζιάκκα

Από το ΔΣ

 

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email