ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΑΔΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 – ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ.

Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ι. την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου
2017
 και ώρα 12.00’, στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και επαναληπτική την
Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Εκλογές ΛΕΑΔΙ την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρες 10.00’ – 13.00’ στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email