ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣΙ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι συνάδελφοι, ασκούμενοι και δικηγόροι, που επιθυμούν να απασχοληθούν κατά την προεργασία για την ψηφιοποίηση του αρχείου μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017.

Η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου πρέπει να γίνει εντός δύο εβδομάδων, η δε επιλογή των τριών (3) συναδέλφων που θα απασχοληθούν θα γίνει με κλήρωση, που θα διεξαχθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Το ποσό της αμοιβής κάθε συναδέλφου καθορίστηκε, με απόφαση του ΔΣ, σε 250,00 ευρώ, εφάπαξ.

από το ΔΣ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email