Γνωστοποίηση προβλήματος καταχώρησης σε ΕΦΚΑ, ΤΥΔΕ, ΤΑΝ-ΛΕΔΕ.

Παρακαλούνται, τα μέλη του Δ.Σ.Ι. που έχουν εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα καταχώρησης (προσωπικών, οικονομικών κ.λπ.) με τους φορείς ΕΦΚΑ, ΤΥΔΕ, ΤΑΝ-ΤΕΑΔ, ΛΕΔΕ, να μας τα γνωστοποιήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (info@dsioan.gr) προκειμένου να γίνει κατηγοριοποίηση των θεμάτων, για να αναζητήσουμε αρμοδίως λύσεις.

Από το Δ.Σ.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email