Γνωστοποίηση στοιχείων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Παρακαλούνται, όσα από τα μέλη του ΔΣΙ δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, να τα γνωστοποιήσουν ΑΜΕΣΑ για χρήση του συλλόγου, διότι είναι ο πιο οικονομικός, άμεσος και ασφαλής τρόπος ενημέρωσης και θα προβαίνουμε σε ενημερώσεις των συναδέλφων και μέσω αυτών.

Από το ΔΣ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email