Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 6949617437
ΖΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 6972952154
ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΤΑΜΙΑΣ) 6977427182
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 6944505853
ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 6944881374
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6974926111
ΖΩΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 6947610858
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6944817271
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 6945155253
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 6936998236
ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6972907522