Δ.Σ. 19.3.2018 Ημερήσια Διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19.3.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 17:00)

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Ορισμός μελών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Επιτροπής Μητρώου ά.128 Κώδικα Δικηγόρων  και ορισμός 2 μελών ΔΣ για το συντονισμό της επιτροπής Μητρώου

 3. Σύνταξη καταλόγου υποψηφίων μελών για τη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου δια της διαδικασίας που ορίζει το άρθρο 147 Κώδικα Δικηγόρων και της κλήρωσης που θα λάβει χώρα την 21η.3.2018 ενώπιον του κ. Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων

 4. Ανανέωση προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων ΔΣΙ

 5. Ενημέρωση για πρόβλημα  ΕΦΚΑ με ειδοποιητήρια εισφορών Φεβρουαρίου 2018

 6. Ενημέρωση για την επίσκεψη του επιθεωρητή του Αρείου Πάγου κ. Μαχαίρα

 7. Στάση του Δ.Σ. επί της νέας κατηγορίας «δικηγόρων» μη ασκούντων το ελευθέριο επάγγελμα του Δικηγόρου δυνάμει του άρθρου 20 Ν. 4488/2017 και ζητήματα που προκύπτουν.

 8. Ορισμός εισηγητών για το θέμα του διανεμητικού λογαριασμού και των προϋποθέσεων διανομής μερίσματος με σκοπό τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και λήψη νέας απόφασης.

 9. Ορισμός εισηγητών επί του ζητήματος των προαγωγών των δικηγόρων α. 28 Κώδικα Δικηγόρων

 10. Επικαιροποίηση καταλόγων για νομική βοήθεια, αυτεπάγγελτο διορισμό, αυτόφωρα

 11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παράδοση μαθημάτων στους ασκούμενους δικηγόρους

 12. Έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατάλογο γλωσσομαθών και κριτήρια κατάρτισης

 13. Έγγραφο ΟΠΕΜΕΔ Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

 14. Αίτημα Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για συμβουλευτικό κέντρο

 15. Επικαιροποίηση της 15/13.9.2011 απόφασης του ΔΣ για τον τρόπο κατάθεσης δικογράφου υπογεγραμμένου από δικηγόρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου.

 16. Έγκριση δαπανών ομάδας ποδοσφαίρου, στεφάνων κηδειών κ.λπ.

 17. Αίτηση εγγραφής  ασκουμένου, τρέχοντα.

Ιωάννινα, 16 Μαρτίου 2018

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους  

κ. Γιαννέτα Μάριο

κ. Ζάκκα Παναγιώτη

κ. Κατσάνο Αλέξανδρο

κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα

κ. Πανταζή Ανδρονίκη

κ. Σακκά Παναγιώτη

κ. Τζοβάρα Αγγελική

κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο

κ. Τσέτσου Χριστίνα

κ. Υφαντή Απόστολο

 

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email