ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-5-2017

ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-5-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα, 15η-05-2017 και αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Ιωαννίνων από όλα τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 17 Μαίου 2017.

Πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά την ημέρα της αποχής :

- Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

- Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις(Διοικητικά)-Αυτόφωρα(κρατούμενοι)

- Παραγραφές – Προθεσμίες

- Αναστολές πλειστηριασμών

- Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .

- Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 ΚΠολΔ δεν καταβάλλεται παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, για την υποβολή αιτήματος αναβολής, σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email