ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΑΔΙ

Ενημερώνονται τα μέλη του ΛΕΑΔΙ που είναι ασφαλισμένα στην Generali πως από το μέρισμα δεν παρακρατήθηκαν εισφορές για το έτος 2016. Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι οφείλουν ασφάλιστρα 2016, καλούνται να τα τα τακτοποιήσουν άμεσα. Το ποσό για το ατομικό ασφαλιστήριο είναι 255,22 € και για το ομαδικό 548,22 €. Τα ποσά αυτά παραλλάσσουν σε περιπτώσεις συζύγων συναδέλφων.

Εκ του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email