ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο Ταμείο του Συλλόγου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ένσημα ΤΥΔΕ και ΤΑΝ – ΤΕΑΔ, τα οποία καταργήθηκαν το καλοκαίρι του 2016. Η αξία των κατηργημένων ενσήμων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ περίπου. Τα ασφαλιστικά ταμεία, μας ενημέρωσαν ότι δεν δέχονται επιστροφές και απόδοση της αξίας των ενσήμων ή άλλον τρόπο συμψηφισμού. Προκειμένου να μηδενιστεί άλλως ελαχιστοποιηθεί η προφανής ζημία που προκαλείται στον Σύλλογο, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 μέχρι την τελική λήξη της προθεσμίας, 28.2.2018, ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ από τον Σύλλογο και ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΟΥΝ στα αντίστοιχα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τελευταία φορά.  Η επικόλληση μπορεί να αφορά όλους τους μήνες του έτους 2016 και όχι μόνο το πρώτο εξάμηνο.
Συνάδελφοι προσδοκούμε την άμεση ανταπόκρισή σας και συνεργασία!!
Υπεύθυνος Ενσήμων : Ταμίας Δ.Σ. Θεόδωρος Τριανταφύλλου.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email