ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι μέχρι την 20η Ιουλίου 2018 να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση και να καταβάλουν την ετήσια εισφορά κατ’ άρθρο 30 του Κώδικα Δικηγόρων και σε εφαρμογή της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΙ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 25970 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1228/27.4.2016) για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από τη διανομή μερίσματος, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 20η συνεδρίασή του στις 17.7.2018.

Από το Δ.Σ.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email