ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων κατά τη συνεδρίαση του της 17ης-05-2017επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων Ιωαννίνων από όλα τα καθήκοντά τους και την Πέμπτη 18 Μαίου 2017.

Πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά την ημέρα της αποχής: 

- Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

- Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις(Διοικητικά)-Αυτόφωρα(κρατούμενοι)

- Παραγραφές – Προθεσμίες (και για την κατάθεσηενδίκων βοηθημάτων και μέσων)

- Αναστολές πλειστηριασμών

- Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .

- Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ημέρες – 100 ημέρες) και προσθήκης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 ΚΠολΔ δεν καταβάλλεται παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, για την υποβολή αιτήματος αναβολής, σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email