Επιτροπές ΔΣΙ

1)Επιτροπή για μελέτη θεμάτων που αφορούν την προώθηση των σκοπών του ΔΣΙ:

-Δανάκας Αθανασίος

-Τζώρτζης Αναστάσιος

-Λαζάνης Χαρίλαος

2)Διαρκής επιτροπή Κώδικα Δικηγόρων:

-Γιογλή Αναστασία

-Αθανασίου Σωτήριος

-Πανταζής Φίλιππος

-Ηλίας Πολύμερος

-Νταφοπούλου Καλλιόπη

3)Επιτροπή κοινωνικής ασφάλισης, οικονομική, για φορολογία δικηγόρων κλπ

-Τσούνη Βασιλική

-Αναστασίου Χρήστος

-Ασπρούλια Δήμητρα

-Τσουμάνη  Όλγα

-Στέας  Ξενοφών

4)Επιτροπή μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, βιβλιοθήκης:

-Θεοδώρου Παναγιώτης

-Ζώνιος Μάριος(μηχανοργάνωση)

-Ζώλας Αδαμάντιος

-Δριγκόπουλος Σπυρίδων

5)Επιτροπή παρακολούθησης Νομολογίας

-Τσουμάνης Κων/νος

-Σπανού Μαρία-Σοφία

-Δέρβας Ιωάννης

6)Επιτροπή Μητρώου

2βάθμια  (άνω 15ετίας)

-Γεωργάκη Σταυρούλα

-Τσίλης Βασίλης                                          τακτικά μέλη

-Βέλλης Σπυρίδων

-Μπλέτσας Νικόλαος

-Τσαγκλής Κων/νος

-Γεωργιάδου Χριστίνα

-Δημήτρης Κονάκης

-Σιόντης Νικόλαος                                      αναπληρωματικά μέλη

-Βαρτζιώτη Σοφία

-Κίτσος Αθανάσιος

7)Επιτροπή Μητρώου

1βάθμια (άνω δεκαετίας)

-Δαβαρτσίκη Ευφροσύνη

-Κύρκος Γρηγόριος                                     τακτικά μέλη

-Τζοβάρα Λαμπρινή

-Μπάκου Ευστρατία

-Παπαφωτίκας Κων/νος

-Δρόσου Ελένη

-Καλφιγκοπούλου Αλίκη

-Πράσσου Αντιγόνη                                   αναπληρωματικά μέλη

-Μητρογιάννη Κλεοπάτρα

-Μάστακα Ανθούλα

8)Ειδική Επιτροπή εποπτείας κατά  την άσκηση(5μελής), αποτελείται από την Πρόεδρο του Συλλόγου και το νόμιμο αναπληρωτή της, 2 μέλη του ΔΣ μετά από κλήρωση (Καρακίτσιος Θεόδωρος, Τζοβάρα Αγγελική), 2 δικηγόρους άνω της 5ετίας (Βάσσου  Αναστασία, Τριανταφύλλου Θεόδωρος).

9)Επιτροπή Τριμελής διένεξης μελών(άνω 15ετίας)

-Καρακίτσιος Θεόδωρος

-Γιαννέτας Μάριος

-Τζοβάρα Αγγέλα