ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνάδελφοι που δεν έχουν υποβάλλει ετήσια δήλωση στον ΔΣΙ παρακαλούνται να το πράξουν άμεσα, λόγω επικείμενης διανομής μερίσματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, περί συστάσεως διανεμητικού λογαριασμού, δεν δικαιούται διανομής το μέλος του ΔΣΙ που δεν τήρησε την απορρέουσα προς τον Σύλλογο υποχρέωσή του για υποβολή ετήσιας δήλωσης και καταβολής εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email