ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ ΤΗΣ 06.06.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6.6.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(ώρα συνεδρίασης 20:30)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού 2017
3. Σύνταξη προϋπολογισμού 2018
4. Απόφαση – πρόταση προς τη Γ.Σ. για λήψη απόφασης τροποποίησης των κριτηρίων διανομής μερίσματος.
5. Αιτήσεις, ενημέρωση για τρέχοντα.

Ιωάννινα, 5.6.2018
Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους
κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντή Απόστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email