ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ ΤΗΣ 13.4.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13.4.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(ώρα συνεδρίασης 12:00)

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Συνάντηση με εκπροσώπους των 4 αθλητικών ομάδων Συλλόγου

 3. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της απόφασης διανομής μερίσματος Δεκ. 2017

 4. Κλήρωση μελών για τη συγκρότηση επιτροπών εκδίκασης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών

 5. Έγγραφο ΟΠΕΜΕΔ Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

 6. Διοργάνωση σεμιναρίου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 7. Πρωτόκολλο συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας (LEGAL AID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας με τη Γ.Γ.Ισότητας των φύλων Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Κωδ. ΟΠΣ.5000490.

 8. Διοργάνωση εκδρομής στο εξωτερικό.

 9. Αίτηση ακύρωσης γραμματίου προείσπραξης

 10. Αίτηση προαγωγής ενός συναδέλφου για παράσταση στο εφετείο, αίτηση εγγραφής δύο ασκουμένων.

 11. Προσφορά εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας για δικηγόρους,  τρέχοντα, ενημέρωση.

Ιωάννινα, 10 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος
Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους
κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντή Απόστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email