ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ ΤΗΣ 28.11.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28.11.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 18:00)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Σύμβαση με πάροχο λογισμικού στον Σύλλογο λόγω λήξης της σύμβασης.

3. Ολοκλήρωση ελέγχου γραμματίων και αντιμετώπιση των παραβιάσεων

4. Επικαιροποίηση καταλόγου νομικής βοήθειας – ανάγκη θέσπισης κανόνων

5. Ενημέρωση για την επιτροπή Μητρώου – αναζήτηση παλαιών ετήσιων εισφορών

6. Σύσταση επιτροπής για αναζήτηση εισφορών από γραμμάτια νομικής βοήθειας

7. Ανανέωση ή μη της σύμβασης με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ο ΣΟΛΩΝ

8. Αιτήσεις, εγγραφές, διαγραφές, μετεγγραφές, προαγωγές, ενημέρωση τρέχοντα

Ιωάννινα, 26.11.2018

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους ​​

κ. Γιαννέτα Μάριο

κ. Ζάκκα Παναγιώτη

κ. Κατσάνο Αλέξανδρο

κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα

κ. Πανταζή Ανδρονίκη

κ. Σακκά Παναγιώτη

κ. Τζοβάρα Αγγελική

κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο

κ. Τσέτσου Χριστίνα

κ. Υφαντή Απόστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email