ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 11.1.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11.1.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(ώρα συνεδρίασης 19:30)

  1. Έγκριση εισηγήσεων συναδέλφων για τα συναινετικά διαζύγια και για τη μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης.

  2. Παροχή εξουσιοδότησης στον ταμία για παραλαβή νέων κωδικών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης από την Τράπεζα Πειραιώς

  3. Σύναψη σύμβασης πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής  Τράπεζας και εξουσιοδότηση του ταμία για παραλαβή κωδικών αυτής

  4. Ανανέωση διορισμού και παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Γραμματέα ως υπεύθυνη λειτουργίας για το πρόγραμμα νέας γενιάς.

  5. Έγκριση μίσθωσης ηχητικής εγκατάστασης για τη διενέργεια της ενημέρωσης των μελών.

  6. Ενημέρωση του ΔΣ για συγκέντρωση των ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων (Δικαστές, Γραμματείς, υποδομή) – προετοιμασία νέας συνεδρίασης και προσδιορισμός  συναντήσεων με τους αρμόδιους.

Ιωάννινα, 10 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

 

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους

κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντή Απόστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email