Ιστορικό Συλλόγου

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι άρχισαν να ιδρύονται στο Ελληνικό Κράτος από το έτος 1839. Με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. οι Δικηγορικοί Σύλλογοι εμφανίζονται από το 1908.

 Στην προ του 1913 τουρκοκρατούμενη Ελλάδα η άσκηση της δικηγορίας ρυθμιζόταν από τους Οθωμανικούς Νόμους περί:
  • Εξετάσεων των Δικηγόρων (Δαβά Βεκκερινήν ιμπιχανινέ δαήρ νιζαμναμέ) άρθ.1-12 του Β’βιβλίου του Οθωμανικού Κώδικα σ.σ.1971-1975 και
  • Δικηγόρων των Τακτικών Δικαστηρίων (Μεχαντίμι νιζλαμπιγιέ δαβά βεκκλερή χακκουντά νιζαμναμέ Β’ ε ουδρζέτ ταριφασί) Κεφ. Α’,Β’,Γ’Δ’ άρθ.1-40 του Β’βιβλίου του Οθωμανικού Κώδικα σ.σ.1954-1963.

Τα Τουρκικά Δικαστήρια στα Ιωάννινα λειτουργούσαν μέχρι το 1886 στην ελληνική γλώσσα, στην οποία αγόρευαν οι δικηγόροι και εκδίδονταν οι δικαστικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν Οθωμανός Κληρικός και ομιλούσε την τουρκική γλώσσα, τα δε λοιπά μέλη του Δικαστηρίου ήταν μωαμεθανοί και χριστιανοί (μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης) καθώς και ένας Ισραηλίτης, οι οποίοι αγνοούσαν την τουρκική. Το αποτέλεσμα ήταν οι διάδικοι να συνδιαλέγονται μέσω διερμηνέα με τον Πρόεδρο, ελληνικά δε με όλα τα μέλη του Δικαστηρίου, τα οποία ομιλούσαν ελληνικά με τους διαδίκους και τους Έλληνες Δικηγόρους. Τέλος, τα μέλη του Δικαστηρίου συναδιαλέγονταν με τον Πρόεδρό του με διερμηνέα.

Από το 1913 μέχρι το 1926 ίσχυε ο Νόμος περί ιδρύσεως Δικηγορικών Συλλόγων ως Ν.Π.Δ.Δ.. Από το Μάϊο του 1926 ίσχυσε ο Νόμος περί Δικηγόρων βάσει του οποίου οι Δικηγόροι του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων οργανώθηκαν από τότε σε Δικηγορικό Σύλλογο με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

Στη διάρκεια των 80 ετών ζωής του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις για διάφορα ζητήματα. Κορυφαία στιγμή στην ιστορία του αποτελεί η παρέμβασή την 24.7.1948 του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του ζήτησε από τις Στρατιωτικές Αρχές τη μη εκτέλεση των θανατικών ποινών που είχαν επιβληθεί σε 48 πολίτες των Ιωαννίνων με τη 253/1948 απόφαση του Εκτάκτου Στρατοδικείου Ιωαννίνων. Η παρέμβαση αυτή ανέδειξε σε μια κρίσιμη ιστορική στιγμή εν μέσω του Εμφυλίου Πολέμου τη σημασία που έχει για τους Δικηγόρους η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος με διαρκή προσπάθεια πέτυχε την ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου Ιωαννίνων (1942), του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (1964), του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (1993) και του Ναυτοδικείου-Αεροδικείου Ιωαννίνων (2005).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι ενδεκαμελές και εκλέγεται κάθε τρία έτη με μυστική ψηφοφορία.