Κατάθεση δικογράφων που υπογράφονται από δικηγόρο άλλου Συλλόγου

Το ΔΣ του ΔΣΙ με την με αριθμ. 15/13-9-2011 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα:

Οι συνάδελφοι που καταθέτουν δικόγραφα, τα οποία υπογράφονται από δικηγόρο άλλου δικηγορικού συλλόγου της χώρας, θα υπογράφουν στο όνομά τους την πράξη κατάθεσης δικογράφου και ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσκομίζουν στη γραμματεία του δικαστηρίου το αντίστοιχο γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά τους.

Τελευταία Ενημέρωση στις 29 Νοέμβριος 201

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email