ΛΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια του ΛΕΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι :
οι επιστολές που εστάλησαν με οφειλή έως 408 ευρώ, προερχόμενη κατά το διάστημα από 1.9.2015 έως και 31.12.2017, αφορούν στη μη εκκαθαρισμένη εισφορά του έτους 2017, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εκκαθάρισης, ήτοι της καταχώρησης του συνολικού παρακρατηθέντος πόρου 5% για κάθε μέλος από τα γραμμάτια  του 2017 και ακολούθως της καταχώρησης της επιδότησης των μελών που δεν συμπληρώνουν το ποσό των 408 ευρώ από το συνολικό ποσό, των μελών που έχουν συγκεντρώσει εντός του 2017, άνω του ποσού των 408 ευρώ και έως του ποσού των 816 ευρώ,
οι επιστολές με οφειλές άνω του ποσού των 408 ευρώ αφορούν εισφορές και παλαιότερων ετών προ 2017.
Εντός της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα έχουμε επίσημο έγγραφο του ΛΕΔΕ, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του 2017, οπότε θα γνωστοποιηθεί στο κάθε μέλος του ΛΕΔΕ, αν οφείλει αλλά και ποίο ακριβώς ποσό καλύφθηκε από τα γραμμάτιά του και ποίο ποσό από την παραπάνω επιδότηση για κάθε έτος.
Οπότε μέχρι την εκκαθάριση και του έτους 2017 προτείνουμε στα μέλη του ΛΕΔΕ να μην προβούν σε πληρωμή.
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι όσα μέλη έχουν παρακράτηση άνω των 816 ευρώ εντός του 2017, το υπερβάλλον ποσό θα τους επιστραφεί εντός του μηνός Αυγούστου 2018.
Θα σας κρατάμε ενήμερους.
Εκ του ΔΣ
Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email