ΛΕΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ο ΛΕΔΕ απέστειλε σε αρκετά μέλη του ΔΣΙ ενημερωτικές επιστολές για οφειλές τους προς τον ΛΕΔΕ για το διάστημα από 1.9.2015 έως 31.12.2017. Αναζητήσαμε και αναμένουμε από τον ΛΕΔΕ πλήρη ενημέρωση καθώς αφορούν διάστημα που είχε την ευθύνη το Προεδρείο του προηγούμενου ΔΣ. Μέχρι την επαλήθευση των καταβολών εκ μέρους του ΔΣΙ και την επιβεβαίωση των τυχόν οφειλών και σε συνεργασία με το προηγούμενο Προεδρείο, προτείνουμε στα μέλη του ΔΣΙ, που έλαβαν τέτοια επιστολή, να μην προβούν σε οποιαδήποτε πληρωμή. Θα σας κρατούμε ενήμερους.

Από το Προεδρείο του ΔΣ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email