ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Μας απεστάλη το συνημμένο ειδικό έντυπο Δήλωσης επιλογής αντικειμένου

εξέτασης για τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, την οποία πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τρίτη

2 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στους οικείους

Δικηγορικούς Συλλόγους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις

Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018. Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί

στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και στο portal olomeleia.

Αποθήκευση Αρχείου (DOC, 47KB)

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email