Περιοχή Μελών και σε mobile περιβάλλον

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η περιοχή Μελών του Δ.Σ.Ι. μέσω της οποίας εκδίδονται τα ηλεκτρονικά γραμμάτια είναι πλέον διαθέσιμη και σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για φορητές/κινητές συσκευές, εξασφαλίζοντας έτσι ιδιαίτερη ευελιξία σε 
όλα τα μέλη του ΔΣΙ.  Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες επιλέγοντας την ίδια διεύθυνση λειτουργίας members.dsioan.gr και με τους ίδιους ατομικούς κωδικούς πρόσβασης, δρομολογούνται στο νέο, mobile περιβάλλον, εφόσον χρησιμοποιούν μια κινητή/φορητή συσκευή με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα [IOS και Android].

Συνημμένες [2] εικόνες από το νέο, ιδιαίτερα φιλικό, mobile περιβάλλον.

Members_DSIOAN_Mobile_1 Members_DSIOAN_Mobile_2

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email