ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμόρφωση του ΔΣΙ με τον GDPR

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων κατά την 22η συνεδρίασή του,καλείται κάθε ενδιαφερόμενος δικηγόρος μέλος του Δ.Σ. Ιωαννίνων, που έχει εμπειρογνωσία στα προσωπικά δεδομένα και ενδιαφέρεται να αναλάβει το έργο της υποχρεωτικής συμμόρφωσης του  Ν.Π.Δ.Δ. Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να καταθέσει αίτηση ενδιαφέροντος στη γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Ειδικότερα το έργο θα λάβει χώρα με κατάρτιση και υπογραφή σχετικής σύμβασης χωρίς αμοιβή, η οποία θα ορίζει ακριβώς το αντικείμενο του έργου, τον τρόπο εκτέλεσής του και θα πιθανολογηθεί ο χρόνος παράδοσης αυτού κατά τις διατάξεις των συμβάσεων έργου του Αστικού Κώδικα (681 επ. ΑΚ).

Εκ του Δ.Σ.

 

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email