ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19.6.2018 ΤΟΥ Δ.Σ. – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19.6.2018 ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ώρα συνεδρίασης 19:30)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Προετοιμασία Γ.Σ.
3. Ενημέρωση για τις εργασίες της Ολομέλειας της Αλεξανδρούπολης.

4. Απόφαση ανανέωσης προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων.

5. Αιτήσεις, ενημέρωση για τρέχοντα.

 

Ιωάννινα, 18.6.2018

Η Πρόεδρος

 

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους
κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντη Αποστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email