ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.2.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.2.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 13:00)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
2. Πρόσκληση δύο συναδέλφων για παροχή εξηγήσεων
3. Θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων (Δικαστές, Γραμματείς, υποδομή) ενόψει της συνάντησης του Δ.Σ. με προέδρους και Προϊσταμένους αυτών καθώς και με τον Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων.
4. Επικαιροποίηση της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων αναφορικά με τη στάση μας σε περίπτωση διακοπής των ποινικών συνεδριάσεων
5. Πρόταση συνεργασίας του Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για τη δημιουργία οδηγού δικαιωμάτων και υπηρεσιών για τις ευάλωτες ομάδες και τους πολίτες
6. Ορισμός υπευθύνου βιβλιοθήκης Συλλόγου
7. Ορισμός υπεύθυνου συμβούλου για διαχείριση ιστοσελίδας και θέματα λειτουργίας δικαστηρίων
8. Προαγωγές δύο συναδέλφων
9. Επιχορήγηση διεθνούς αμνηστίας
10. Αιτήσεις εγγραφών ασκουμένων δικηγόρων και έγκριση παραιτήσεων, ενημέρωση, τρέχοντα.

Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος
​Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους

κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντή Απόστολο

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email