ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/29103,29097/14.9.2018 δίνει λύση στο πρόβλημα που συχνά  αντιμετωπίζαμε στις δημόσιες υπηρεσίες. Με τη νέα εγκύκλιο γίνεται σαφές ότι:

Οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών και μόνο με την προφορική εντολή που τους έχουν λάβει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων. Οι δικηγόροι δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση της ιδιότητας του Δικηγόρου είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ενώπιον των υπηρεσιών για λογαριασμό του εντολέα του, είτε η επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας του εν ισχύ από τον Δικηγορικό του Σύλλογο, σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης του Δικηγόρου στις Υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

Αποθήκευση Αρχείου (PDF, 457KB)

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email