ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΚΑ

Παρατηρήθηκε ότι πολλά έμμεσα ασφαλισμένα μέλη φαίνονται ανασφάλιστα στο σύστημα και δεν μπορούν να λάβουν παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό συμβαίνει διότι τα ηλεκτρονικά συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΦΚΑ, ΤΥΔΕ, ΗΔΙΚΑ κ.λπ.) δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Στο ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας άμεσων και έμμεσων μελών αναφέρεται η συνημμένη εγκύκλιος 20/2018 του ΕΦΚΑ.
Προκειμένου να μην διαπιστώσετε ξαφνικά ότι τα έμμεσα μέλη σας είναι ανασφάλιστα, ενώ εσείς έχετε ασφαλιστική ικανότητα έως 28.2.2019 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ  ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ :
Για τέκνα κάτω των 18 ετών
Δίνετε τον ΑΜΚΑ του τέκνου στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και φροντίζει για την ενημέρωση της εικόνας του τέκνου στο ηλεκτρονικό σύστημα στην ΗΔΙΚΑ.
Για τέκνα άνω των 18 ετών 

Πρέπει να αποσταλεί στο ΤΥΔΕ αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με τα πλήρη στοιχεία του για παράταση της ασφάλισης του τέκνου άνω των 18 ετών λόγω σπουδών ή μεταπτυχιακών, ΙΕΚ, αναπηρίας κ.λπ. μαζί με 1. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι το τέκνο φέρει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες και 2. με βεβαίωση σπουδών από τη σχολή ή άλλη βεβαίωση ΚΕΠΑ κ.λπ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22

Για τον / την σύζυγο 
Πρέπει να αποσταλεί στο ΤΥΔΕ αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με τα πλήρη στοιχεία του για παράταση της ασφάλισης του /της συζύγου του μαζί με 1. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα , 2. Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου - έμμεσα ασφαλισμένου ότι δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα και 3. το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΑΑΔΕ.
Εκ του Δ.Σ.
Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email