Σχετικά με την προμήθεια τερματικών υποδοχής καρτών (ΡΟS)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, επαναλαμβάνοντας την από 15-05-2017 ανακοίνωση, διευκρινίζει στα μέλη του ότι δεν έχει έλθει, ακόμη, σε συμφωνία με κανένα τραπεζικό ίδρυμα, για την προμήθεια τερματικών υποδοχής καρτών (ΡΟS). Η εμπρόθεσμη επίτευξη τέτοιας συμφωνίας θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους συναδέλφους αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email