Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του της 15ης-6-2017 αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, με επαναληπτική, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, την ίδια ώρα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1) «Απολογισμός χρήσης 2016 – Προϋπολογισμός χρήσης 2017» και
2) «Τροποποίηση απόφασης για το μέρισμα».

Από το ΔΣ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email