Σύνθεση των Εκλογικών Επιτροπών του Επιμελητηρίου της Περιφέρειάς μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΔΣΙ, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη σύνθεση των Εκλογικών Επιτροπών του Επιμελητηρίου της Περιφέρειάς μας (άρθρο 2 του π.δ 372/1992) για τις εκλογές ανάδειξης των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου (ΔΣ) που θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου και 19 Νοεμβρίου 2017, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του ΔΣΙ μέχρι την Τετάρτη 12-06-2017 και ώρα 12. Θα ορισθεί ένα μέλος ως Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτού

Εκ του ΔΣ

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email