Υπενθύμιση !! – Γενική Συνέλευση 20.6.2018 – Επαναληπτική Τακτική

Συνάδελφοι αύριο, 20.6.2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Μ.Ο.Δ. συγκαλείται η Επαναληπτικη Τακτική Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Ι.
Θέματα Ημερήσιας διάταξης 

1.-   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018

2.- Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι. για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δικηγόρων στον συσταθέντα ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ και τη διανομή του μερίσματος  στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού (άρθρα 4,5 και 6 της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1228/27.4.2016)

Η πρόταση του ΔΣ ύστερα από σχετική εισήγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα, όπως και η πρόταση του κ. Παναγιώτη Θεοδώρου. Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει πρόταση και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email