8 Ιουνίου Τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ επαναληπτική 20.6.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ι.

Τρίτη, 8 . 6 . 2018

(στην αίθουσα του Μ.Ο.Δ. και ώρα 12:00 μ.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018

2.- Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι. για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δικηγόρων στον συσταθέντα ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ και τη διανομή του μερίσματος  στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού (άρθρα 4,5 και 6 της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1228/27.4.2016).

 Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την  Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα Μ.Ο.Δ. και ώρα 12:00 μ.μ.

 Η πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση της απόφασης του διανεμητικού λογαριασμού θα ανακοινωθεί έγκαιρα προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ των μελών και η προετοιμασία άλλων προτάσεων.

Ιωάννινα, 25 Μαΐου 2018

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

     Μαρία Κυρ. Νάκα         Αγγελική Τζοβάρα

Facebook0Twitter0LinkedIn0Google+0Email