ΛΕΔΕ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των εισφορών ΛΕΔΕ για το έτος 2017.
Καλούνται τα μέλη του ΛΕΔΕ να προσέλθουν στα γραφεία του συλλόγου για να παραλάβουν τη νέα επιστολή γνωστοποίησης που απέστειλε ο ΛΕΔΕ για κάθε μέλος.
Εκ του ΔΣ

ΛΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια του ΛΕΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι :
οι επιστολές που εστάλησαν με οφειλή έως 408 ευρώ, προερχόμενη κατά το διάστημα από 1.9.2015 έως και 31.12.2017, αφορούν στη μη εκκαθαρισμένη εισφορά του έτους 2017, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εκκαθάρισης, ήτοι της καταχώρησης του συνολικού παρακρατηθέντος πόρου 5% για κάθε μέλος από τα γραμμάτια  του 2017 και ακολούθως της καταχώρησης της επιδότησης των μελών που δεν συμπληρώνουν το ποσό των 408 ευρώ από το συνολικό ποσό, των μελών που έχουν συγκεντρώσει εντός του 2017, άνω του ποσού των 408 ευρώ και έως του ποσού των 816 ευρώ,
οι επιστολές με οφειλές άνω του ποσού των 408 ευρώ αφορούν εισφορές και παλαιότερων ετών προ 2017.
Εντός της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα έχουμε επίσημο έγγραφο του ΛΕΔΕ, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του 2017, οπότε θα γνωστοποιηθεί στο κάθε μέλος του ΛΕΔΕ, αν οφείλει αλλά και ποίο ακριβώς ποσό καλύφθηκε από τα γραμμάτιά του και ποίο ποσό από την παραπάνω επιδότηση για κάθε έτος.
Οπότε μέχρι την εκκαθάριση και του έτους 2017 προτείνουμε στα μέλη του ΛΕΔΕ να μην προβούν σε πληρωμή.
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι όσα μέλη έχουν παρακράτηση άνω των 816 ευρώ εντός του 2017, το υπερβάλλον ποσό θα τους επιστραφεί εντός του μηνός Αυγούστου 2018.
Θα σας κρατάμε ενήμερους.
Εκ του ΔΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΚΑ

Παρατηρήθηκε ότι πολλά έμμεσα ασφαλισμένα μέλη φαίνονται ανασφάλιστα στο σύστημα και δεν μπορούν να λάβουν παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό συμβαίνει διότι τα ηλεκτρονικά συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΦΚΑ, ΤΥΔΕ, ΗΔΙΚΑ κ.λπ.) δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Στο ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας άμεσων και έμμεσων μελών αναφέρεται η συνημμένη εγκύκλιος 20/2018 του ΕΦΚΑ.
Προκειμένου να μην διαπιστώσετε ξαφνικά ότι τα έμμεσα μέλη σας είναι ανασφάλιστα, ενώ εσείς έχετε ασφαλιστική ικανότητα έως 28.2.2019 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ  ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ :
Για τέκνα κάτω των 18 ετών
Δίνετε τον ΑΜΚΑ του τέκνου στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων και φροντίζει για την ενημέρωση της εικόνας του τέκνου στο ηλεκτρονικό σύστημα στην ΗΔΙΚΑ.
Για τέκνα άνω των 18 ετών 

Πρέπει να αποσταλεί στο ΤΥΔΕ αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με τα πλήρη στοιχεία του για παράταση της ασφάλισης του τέκνου άνω των 18 ετών λόγω σπουδών ή μεταπτυχιακών, ΙΕΚ, αναπηρίας κ.λπ. μαζί με 1. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι το τέκνο φέρει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες και 2. με βεβαίωση σπουδών από τη σχολή ή άλλη βεβαίωση ΚΕΠΑ κ.λπ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22

Για τον / την σύζυγο 
Πρέπει να αποσταλεί στο ΤΥΔΕ αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με τα πλήρη στοιχεία του για παράταση της ασφάλισης του /της συζύγου του μαζί με 1. Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα , 2. Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου - έμμεσα ασφαλισμένου ότι δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα και 3. το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΑΑΔΕ.
Εκ του Δ.Σ.

ΛΕΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ο ΛΕΔΕ απέστειλε σε αρκετά μέλη του ΔΣΙ ενημερωτικές επιστολές για οφειλές τους προς τον ΛΕΔΕ για το διάστημα από 1.9.2015 έως 31.12.2017. Αναζητήσαμε και αναμένουμε από τον ΛΕΔΕ πλήρη ενημέρωση καθώς αφορούν διάστημα που είχε την ευθύνη το Προεδρείο του προηγούμενου ΔΣ. Μέχρι την επαλήθευση των καταβολών εκ μέρους του ΔΣΙ και την επιβεβαίωση των τυχόν οφειλών και σε συνεργασία με το προηγούμενο Προεδρείο, προτείνουμε στα μέλη του ΔΣΙ, που έλαβαν τέτοια επιστολή, να μην προβούν σε οποιαδήποτε πληρωμή. Θα σας κρατούμε ενήμερους.

Από το Προεδρείο του ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου του έτους 2018 του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική.

*************

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων συνήλθε εκτάκτως σήμερα 25 Ιουλίου 2018 προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα τραγικά γεγονότα που έπληξαν περιοχές της Αττικής και την υποστήριξη και ενίσχυση των θυμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των συνανθρώπων που έχασαν με τόσο τραγικό και άδικο τρόπο τη ζωή τους στις πληγείσες περιοχές της Αττικής, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλους τους πληγέντες.

Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πληγέντες και προς το σκοπό της όσο το δυνατόν ουσιαστικότερης στήριξής τους, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να συνεισφέρουμε ακριβώς ό,τι μας υποδείξουν και υφίσταται άμεση ανάγκη.

Τέλος, ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι έχει ανοιχτεί από το Δ.Σ.Α. υπέρ των πυροπλήκτων ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΙΒΑΝ : GR39 0172 0110 0050 1103 3422 571, μέσω του οποίου θα μπορούν οι συνάδελφοι, τόσο των Αθηνών όσο και των Περιφερειακών Συλλόγων να συνδράμουν οικονομικά τους πυρόπληκτους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν με ευθύνη του Δ.Σ.Α. προς ενίσχυση των πυροπλήκτων στην κατεύθυνση που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι φορείς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ολοκληρώθηκε η πίστωση του μερίσματος της 1ης διανεμητικής περιόδου έτους 2018.

Εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι μέχρι την 20η Ιουλίου 2018 να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση και να καταβάλουν την ετήσια εισφορά κατ’ άρθρο 30 του Κώδικα Δικηγόρων και σε εφαρμογή της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΙ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 25970 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1228/27.4.2016) για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από τη διανομή μερίσματος, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 20η συνεδρίασή του στις 17.7.2018.

Από το Δ.Σ.