ΛΕΔΕ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ο ΛΕΔΕ απέστειλε σε αρκετά μέλη του ΔΣΙ ενημερωτικές επιστολές για οφειλές τους προς τον ΛΕΔΕ για το διάστημα από 1.9.2015 έως 31.12.2017. Αναζητήσαμε και αναμένουμε από τον ΛΕΔΕ πλήρη ενημέρωση καθώς αφορούν διάστημα που είχε την ευθύνη το Προεδρείο του προηγούμενου ΔΣ. Μέχρι την επαλήθευση των καταβολών εκ μέρους του ΔΣΙ και την επιβεβαίωση των τυχόν οφειλών και σε συνεργασία με το προηγούμενο Προεδρείο, προτείνουμε στα μέλη του ΔΣΙ, που έλαβαν τέτοια επιστολή, να μην προβούν σε οποιαδήποτε πληρωμή. Θα σας κρατούμε ενήμερους.

Από το Προεδρείο του ΔΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι μέχρι την 20η Ιουλίου 2018 να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση και να καταβάλουν την ετήσια εισφορά κατ’ άρθρο 30 του Κώδικα Δικηγόρων και σε εφαρμογή της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΙ, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 25970 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1228/27.4.2016) για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από τη διανομή μερίσματος, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 20η συνεδρίασή του στις 17.7.2018.

Από το Δ.Σ.

Υπενθύμιση !! – Γενική Συνέλευση 20.6.2018 – Επαναληπτική Τακτική

Συνάδελφοι αύριο, 20.6.2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Μ.Ο.Δ. συγκαλείται η Επαναληπτικη Τακτική Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Ι.
Θέματα Ημερήσιας διάταξης 

1.-   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού 2017 και Προϋπολογισμού 2018

2.- Τροποποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι. για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δικηγόρων στον συσταθέντα ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ και τη διανομή του μερίσματος  στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του λογαριασμού (άρθρα 4,5 και 6 της αριθμ. 10/26.11.2015 απόφασης Γ.Σ. του Δ.Σ.Ι., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1228/27.4.2016)

Η πρόταση του ΔΣ ύστερα από σχετική εισήγηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα, όπως και η πρόταση του κ. Παναγιώτη Θεοδώρου. Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει πρόταση και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.2.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.2.2018 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 13:00)

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
2. Πρόσκληση δύο συναδέλφων για παροχή εξηγήσεων
3. Θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων (Δικαστές, Γραμματείς, υποδομή) ενόψει της συνάντησης του Δ.Σ. με προέδρους και Προϊσταμένους αυτών καθώς και με τον Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων.
4. Επικαιροποίηση της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων αναφορικά με τη στάση μας σε περίπτωση διακοπής των ποινικών συνεδριάσεων
5. Πρόταση συνεργασίας του Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για τη δημιουργία οδηγού δικαιωμάτων και υπηρεσιών για τις ευάλωτες ομάδες και τους πολίτες
6. Ορισμός υπευθύνου βιβλιοθήκης Συλλόγου
7. Ορισμός υπεύθυνου συμβούλου για διαχείριση ιστοσελίδας και θέματα λειτουργίας δικαστηρίων
8. Προαγωγές δύο συναδέλφων
9. Επιχορήγηση διεθνούς αμνηστίας
10. Αιτήσεις εγγραφών ασκουμένων δικηγόρων και έγκριση παραιτήσεων, ενημέρωση, τρέχοντα.

Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος
​Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους

κ. Γιαννέτα Μάριο
κ. Ζάκκα Παναγιώτη
κ. Κατσάνο Αλέξανδρο
κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα
κ. Πανταζή Ανδρονίκη
κ. Σακκά Παναγιώτη
κ. Τζοβάρα Αγγελική
κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο
κ. Τσέτσου Χριστίνα
κ. Υφαντή Απόστολο