Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οριστικά

25 May 2019

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το άρθρο 17 του Καλλικράτη Ν. 3852/2010 όριζε στην παράγραφο 3 :«Διορισμός Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους…..3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, ΜΟΝΟΝ αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου που ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο Δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν….» 

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 δεν ανέκυψε ουδέν ζήτημα. ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΨΗΦΙΖΑΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΣΑΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.  

Το άρθρο 13 του Κλεισθένη Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άνω ορίζει στην παράγραφο 3: «Διορισμός Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και των Εφόρων τους….. 3. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, ΜΟΝΟΝ αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.                        Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου.……..».

Η γραμματική διατύπωση του Καλλικράτη στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 είναι ίδια με του Κλεισθένη στο άρθρο 13. Στις προηγούμενες δημοτικές δεν ψηφίζαμε. Τώρα που δεν άλλαξε η διάταξη πως άλλαξε η ερμηνεία και εφαρμογή.;;; 

Καθώς προβληματίστηκα πολύ και με δεδομένο ότι και οι νόμοι μπορεί να φέρουν διφορούμενες ή άστοχες ή ατελείς διατυπώσεις, επικοινώνησα με το τμήμα εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατέληξαν και πείστηκαν κι αυτοί  ότι στο κείμενο της παραπάνω διάταξης, όντως η φράση «είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν» αποτελεί μέρος της υπεύθυνης δήλωσης που υποχρεούται να συντάξει και υπογράψει ο δικαστικός αντιπρόσωπος σε κάθε περίπτωση (είτε είναι γραμμένος και ψηφίσει στο τμήμα που ασκεί τα καθήκοντά του, είτε δεν είναι γραμμένος και δεν ψηφίσει στο τμήμα που ασκεί τα καθήκοντά του). Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να ψηφίζει.  

Η προσθήκη της τρίτης πρότασης στην παράγραφο 3 του Κλεισθένη είναι κι αυτή προβληματική  «Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου». Δίδει την εντύπωση ότι μπορεί να ψηφίσει ο δικαστικός  στις κοινοτικές εκλογές, αν είναι γραμμένος στον κατάλογο του οικείου Δήμου που ασκεί τα καθήκοντά του, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ υποχρεούμαστε να ερμηνεύσουμε και εφαρμόσουμε τη διάταξη με βάση την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας.

Και εξειδικεύω:

ΠΡΩΤΟΝ, ο Νομοθέτης φροντίζει να ψηφίζει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στις εκλογές που είναι εγγεγραμμένος, για τον λόγο αυτόν ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟ «ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΝ» (Αφού δεν επιτρέπεται να ψηφίσεις για τον Δήμο αν δεν είσαι εγγεγραμμένος οπουδήποτε εντός αυτού, αναλογικά δεν επιτρέπεται να ψηφίσεις για την κοινότητα αν δεν είσαι εγγεγραμμένος εντός καταλόγου αυτής της κοινότητας).

Η αρχή της ισότητας της ψήφου επιβάλλει ειδικά στα τοπικά να ΨΗΦΙΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ στον εκλογικό κατάλογο της τοπικής αυτής κοινότητας που ασκεί τα καθήκοντά του, διότι υφίσταται ο κίνδυνος να καθορίσει το αποτέλεσμα, η μοναδική ψήφος του μη εγγεγραμμένου δικαστικού.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, όπως όλοι γνωρίζουμε συχνά οι διατάξεις συντάσσονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχει στο νου του ο συντάκτης τους. Ειδικά γα την προσθήκη αυτή, ο συντάκτης της, επιδιώκει να ρυθμίσει την ψήφο του δικαστικού σε κάποιες ειδικές τοπικές κοινότητες που προέκυψαν από συνενώσεις δήμων εντός Αττικής, οι οποίοι νέοι αυτοί Δήμοι φέρουν, περιέργως και σπανίως, περισσότερες της μίας εκλογικής περιφέρειας στα όριά τους. Έτσι εξηγείται η τελευταία φράση  της προσθήκης «….μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου» γιατί προβλέπει για πολύ ειδικές περιπτώσεις δήμων και δεν αναφέρεται στις γνωστές τοπικές κοινότητες της επαρχίας των π.χ. 70 κατοίκων κ.λπ.

Συνεπώς :

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που είναι διορισμένος στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ψηφίζει :

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΙΖΕΙ σε όποιο τμήμα κι αν ασκεί τα καθήκοντά του, κάνοντας υπεύθυνη δήλωση για το που και σε ποιο ακριβώς τμήμα είναι κανονικά εγγεγραμμένος.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένος σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, κάνοντας υπεύθυνη δήλωση για το που ψηφίζει κανονικά και σε ποιο ακριβώς τμήμα είναι εγγεγραμμένος.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένος σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ, στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, κάνοντας υπεύθυνη δήλωση για το που ψηφίζει κανονικά και σε ποιο τμήμα είναι εγγεγραμμένος. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένος σε εκλογικό τμήμα ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, κάνοντας υπεύθυνη δήλωση για το που ψηφίζει κανονικά και σε ποιο τμήμα είναι εγγεγραμμένος. 

 Ιωάννινα, 25.5.2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.Ι

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 17 KB