Νέα & Ανακοινώσεις

Έκδοση Αποτελεσμάτων ανάλογα με την αρίθμηση και την ένδειξη του εκλογικού τμήματος

25 May 2019

ΕΝΙΑΙΑ τμήματα που ο αριθμός τους λήγει σε 1, 4, 7 και 0 µεταδίδουν τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών), των περιφερειακών εκλογών, των δηµοτικών και κοινοτικών.

ΕΝΙΑΙΑ τμήματα που ο αριθμός τους λήγει σε 2, 5 και 8 µεταδίδουν  αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών), των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών), των δηµοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών) και κοινοτικών.

ΕΝΙΑΙΑ τμήματα που ο αριθμός τους λήγει σε 3, 6 και 9 µεταδίδουν αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών), των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών), των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών) και κοινοτικών .

Εκλογικά τµήµατα «Α» που ο αριθμός τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 , 0, µεταδίδουν αποτελέσματα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών), των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών). 

Εκλογικά τµήµατα «Α» που ο αριθμός τους λήγει σε 2, 4, 6 και 8 , µεταδίδουν αποτελέσµατα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασµών), των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασµών)

Εκλογικά τµήµατα «Β» ανεξαρτήτως λήγοντος αριθμού µεταδίδουν αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών), των κοινοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασµών).

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 224 KB