Ανακοινώσεις

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 21.06.2022

20 Ιουνίου 2022 ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 21.06.2022

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Αποχή δικηγόρων από τις ποινικές δίκες την 21.06.2022)

Με το υπ’αριθ. 16/20.06.2022 πρακτικό Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφασίστηκε ομόφωνα Η ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Ι. την 21.06.2022 από τις ποινικές δίκες  (εξαιρούνται οι υποθέσεις, που υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης) για την αιφνιδιαστικά προωθούμενη προς ψήφιση την 21.06.2022 τροπολογία του άρθρου 349 ΚΠΔ, η οποία περιορίζει το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του πληρεξουσίουδικηγόρου.

Η Επιτροπή Αδειών, η οποία θα λειτουργήσει εντός του ως άνω πλαισίου, αποτελείται από τους Συμβούλους: Α. Ζώλα, Α. Κατσάνο και Μ. Γιαννέτα

Ιωάννινα 20 Ιουνίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ