Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 2ας Ιουνίου 2019

01 June 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου 2019, θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τµήµατα και καταστήµατα  ψηφοφορίας που χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26.5.2019), µε τις ίδιες  εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραµµατέας. Μπορεί να διοριστεί ο ίδιος ή διαφορετικός, σε κάθε περίπτωση όμως, ΕΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. 

 

Στις 2 Ιουνίου 2019 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ θα διεξαχθούν επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές μόνο για την ανάδειξη Δημάρχου μόνο στους Δήμους Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Μετσόβου, όπως εμφαίνεται στις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.dsioan.gr) πράξεις του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για κάθε παραπάνω Δήμο, όπου ουδείς συνδυασμός δε συγκέντρωσε την προβλεπόμενη πλειοψηφία (υπέρ το 50%).

Στο πρόγραµµα για τις δηµοτικές εκλογές θα αναφέρεται το όνοµα των  συνδυασµών και των υποψηφίων δηµάρχων που µετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, µε τη  σειρά αρχικής ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Με αυτή τη σειρά θα συνταχθούν και τα τηλεγραφήματα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες για την αναγνώριση και επαλήθευση του εκλογέα. Οι διπλοεγγεγραµµένοι εκλογείς, δίπλα στο όνοµα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο, υπάρχει η ένδειξη -∆-, θα υπογράφουν τη ΓΝΩΣΤΗ υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραµµένου  εκλογέα, ΜΕ τα στοιχεία του εκλογέα και ΤΟΝ Ειδικό Εκλογικό Αριθµό, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο και ο εκλογέας συµπληρώνει στο τέλος τη φράση: «Επίσης ότι  άσκησα το εκλογικό µου δικαίωµα την Κυριακή 26.5.2019 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό  τµήµα».

 • - Ψηφοφορία 07:00 έως 19:00
 • - Διαγραφή από τον εκλογικό κατάλογο και
 • - Καταγραφή στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ το οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟ.
 • - ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (δηλαδή τα ίδια με τους υποψήφιους συμβούλους της πρώτης Κυριακής),
 • - ΙΔΙΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
 • - ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Είναι ΣΚΟΠΙΜΟ κατά τις επαναληπτικές εκλογές
 • - ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΥΛΟ ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΝ.  

Ο εκλογέας ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ σε κανέναν υποψήφιο σύµβουλο, δεδοµένου ότι η ψηφοφορία  επαναλαµβάνεται µόνο ανάµεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δηµάρχους των δύο (2) συνδυασµών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.  

Οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην επαναληπτική είναι υπεύθυνοι για την παράδοση του απαραίτητου αριθμού ψηφοδελτίων στον οικείο Δήμο για τα εκλογικά του τμήματα.

 • - Κλείσιμο Ψηφοφορίας
 • - Αντιστοιχία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και διαγραφέντων από τον εκλογικό κατάλογο
 • - Άνοιγμα Κάλπης
 • - Μέτρηση φακέλων
 • - Άνοιγμα φακέλων

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Είναι  αυτονόητο ότι οι περιπτώσεις ακύρωσης αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων πρέπει να κρίνονται με πολλή σύνεση και ψυχραιμία, γιατί η ακύρωση έγκυρων ψηφοδελτίων συνιστά αλλοίωση της λαϊκής βούλησης και η επαναληπτική ψηφοφορία μπορεί να κριθεί σε μονοψήφιες διαφορές.

Προς τούτο είναι σκόπιμο όπως τα τυχόν προβληματικά ψηφοδέλτια κατακρατούνται τελευταία (χωρίς να αριθμηθούν), για να διαπιστωθεί αν το πρόβλημά τους είναι επαναλαμβανόμενο ή μεμονωμένο και για να κριθούν, τελικώς, όλα μαζί με ενιαίο τρόπο.

 

Τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν το γενικό αύξοντα αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθμηση

Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται μαζί με το φάκελό του και τοποθετείται στη σωρό των άκυρων.

 

Ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο στις επαναληπτικές εκλογές :

Τα ψηφοδέλτια με σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος υποψηφίου Δημάρχου ή παραπλεύρως του ονόματος υποψηφίου συμβούλου ή συμβούλων ή παραπλεύρως του υποψηφίου συνδυασμού προσμετρούνται ως έγκυρα. (άρθρα 26 Ν.4555/2018)

Τα ψηφοδέλτια που αφορούν άλλη δημοτική ενότητα σε σχέση με το κατά περίπτωση εκλογικό τμήμα προσμετρούνται ως έγκυρα. (3374/2011 ΣΤΕ )

Τα ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου με ένδειξη -Δ- αλλά και με άλλη τυχόν ένδειξη  -Π- ή -Κ- προσμετρούνται ως έγκυρα.

Αν έφερε αποτύπωμα από σταυρό προτίμησης χαραγμένο σε προηγούμενο ψηφοδέλτιο (ΕΑ  10.070/82 ΕλΔ 24, 113)

 

Κρίσιμη τυγχάνει η περίπτωση αν τυχόν βρεθεί στην ίδια κάλπη ένας ικανός και μεγάλος σε σχέση με τους ψηφίσαντες, αριθμός ψηφοδελτίων που φέρουν σταυρούς. Στο σημείο αυτό καλείται ο δικαστικός  αντιπρόσωπος να διακρίνει αν τίθεται ζήτημα παραβίασης της μυστικότητας της ψηφοφορίας. (ΜΕΛΕΤΉΣΤΕ ΝΟΜΟΣ 3374/2011 ΣΤΕ )

Αναμφίβολα ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια είναι:

αα.- Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο.

ββ.- Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο

γγ.- Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ανεξάρτητα αν είναι του ίδιου Συνδυασμού ή διαφορετικών,

δδ.- Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα ή διαστάσεις

εε.- Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις.

Αυτές είναι άλλωστε περιπτώσεις σκόπιμα άκυρων ψηφοδελτίων, όπου δεν γεννάται αμφισβήτηση.

Στ.- Τα ψηφοδέλτια που φέρουν πολλούς συνεχόμενους ή μη σταυρούς

Άκυρο το ψηφοδέλτιο που φέρει στίγματα ή σημεία τα οποία δύνανται να αποτελέσουν διακριτικά γνωρίσματα (σημάδια), που παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου. Διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το επιβαλλόμενο από το άρθρο 51§3 του Συντάγματος απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί μόνο εκείνο το σημείο, στίγμα, σχίσιμο, κηλίδα, γραμμή, τελεία κλπ., το οποίο δεν είναι τυχαίο, αλλά κατά τα διδάγματα της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό, αμέσως ή εμμέσως, του εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 24/2001, 17/2001, 18/2001, 9/2001, 40/1995).

Το ζήτημα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι πραγματικό και κρίνεται ενόψει του είδους των σημείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των λοιπών στοιχείων, από τα οποία μπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή σκόπιμο της ύπαρξής τους (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 17/2001, 18/2001).

Με γνώμονα τα παραπάνω και κατά περίπτωση:

Έχει κριθεί ως άκυρο το ψηφοδέλτιο που:

αα.- Έφερε σταυρό πράσινου χρώματος (ΑΕΔ 38/95 ΔιΔιΚ 4, 949, 21/2001).

ββ.- Ήταν κομμένο κατά την άνω αριστερή γωνία του (ΑΕΔ 38/1995).

γγ.- Έφερε γραμμή πλαγίως και καθέτως γραμμένη με μπλε στυλό (AΕΔ 38/95).

δδ.- Έφερε ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, εμπρός από το όνομα υποψηφίου (ΣτΕ 1260/2000).

εε.- Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού (ΑΕΔ 24/2001, 21/2001, 9/2001, ΔΕφΑ 3724/1986 ΕλΔ 28, 218) ή V (ΑΕΔ 24/2001, 21/2001, 9/2001, ΣτΕ 1322/2000).

ςς.- Έφερε σταυρό μέσα σε κύκλο (ΑΕΔ 9/2001)

ζζ.-Έφερε στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα (ΑΕΔ 26/94 ΔιΔικ 7, 361).

ηη.- Έφερε κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου (ΣτΕ 1400/2000).

θθ.- Έφερε το χαρακτηριστικό γράμμα Χ στην οπίσθια πλευρά του (ΣτΕ 1322/2000).

κκ.- Έφερε δύο σταυρούς στο όνομα του ίδιου υποψήφιου (από την ίδια ή διαφορετική πλευρά Α.Ε.Δ. 21/2001).

 

Στα βιβλία Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό 2) και Διαλογής Ψήφων ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναγράφουν ιδιοχείρως την επωνυμία των συνδυασμών, μονογράφουν και να είναι εμφανής η σφραγίδα της Περιφέρειας.

Απαγορεύεται η χρήση άλλου βιβλίου πλην εκείνου που περιλαμβάνεται στον εκλογικό σάκο και φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητα.

 

Αναφορικά με τα έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ που θα συμπληρώνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, επισημαίνεται ότι, η σειρά αναγραφής των συνδυασμών πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σειρά της αρχικής ανακήρυξής τους από το αρμόδιο πρωτοδικείο, δηλαδή τη σειρά που ακολουθήθηκε κατά τον Α΄ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών (Α΄ Κυριακή).

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση του βιβλίου διαλογής απλούν με τον αριθμό του εγκύρου ψηφοδελτίου σε κάθε κουτάκι του αντίστοιχου συνδυασμού  ΚΑΙ                 του πρακτικού 2 εις τριπλούν, αποκόπτω από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 και σχηματίζω 2 όμοια πρακτικά 2 , ένα για τον Περιφερειάρχη κι ένα για τον Δήμο.

Μέσα στον εκλογικό σάκο βάζω τις δεσμίδες των εγκύρων ψηφοδελτίων ανά συνδυασμό, τα άκυρα και τα λευκά σε άλλο φάκελο, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο διαλογής με άθροισμα για κάθε συνδυασμό και το βιβλίο της εφορευτικής με πρακτικό 1 και πρακτικό 2 συμπληρωμένα, σφραγισμένα  και υπογεγραμμένα από τον δικαστικό, τον γραμματέα, τα μέλη της εφορευτικής και τους εκλογικούς αντιπροσώπους για το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Τα πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραµµένων και  παραλειφθέντων εκλογέων πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό φάκελο  από το λοιπό εκλογικό υλικό.

Έξω από τον εκλογικό σάκο για την παράδοση στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ την αναφορά προς την κ. Έφορο, τη βεβαίωση εκτέλεσης καθηκόντων του δικαστικού, τη βεβαίωση εκτέλεσης καθηκόντων του γραμματέα, το απόσπασμα του πρακτικού 1 για τη γραμματέα. Μετά παραδίδεται ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 στο κτίριο της Περιφέρειας και για τον Δήμο, εκτός αν το παραδώσετε με το τηλεγράφημα στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Καλό μήνα … Καλή επιτυχία… λίγο πιο εύκολα…. Πολύ κρίσιμα όμως και πάλι ….

Ιωάννινα, 1.6.2019

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος 

 

Μαρία Νάκα

128/30.5.2019 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 2.09 MB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 8.06 MB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 28 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 47 KB