Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

05 June 2019

Με το αριθμ 39380/3.6.2019 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνέχεια  της αριθμ. 27002/6.5.2019 εγκυκλίου του ορίστηκε η παράταση της ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης) έως και  την 7η Ιουνίου 2019.  Ποινικές  δίκες  που  άρχισαν πριν  από  την  22°  Μαΐου  2019  και  δεν  περατώθηκαν την  ίδια  μέρα,  συνεχίζονται  μετά  την  7η  Ιουνίου 2019. 

Ειδικά  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι  :

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών έληγε κατά το διάστημα από 22.5.2019 έως 7.6.2019  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 12.6.2019, ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία διενέργειας ενόρκων βεβαιώσεων (δηλαδή η 10η, 11η και 12η Ιουνίου 2019) και επομένως όλες οι ως άνω προθεσμίες κλείνουν στις 12.6.2019, ημέρα Τετάρτη.

Για όσες υποθέσεις συζητήθηκαν έως την 21.5.2019 και δεν έχει συμπληρωθεί τριήμερο ή οκταήμερο της προθεσμίας κλεισίματος των φακέλων παρατείνεται το κλείσιμο τις αντίστοιχες ημέρες τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης  από την 10η.6.2019.

Επιτρέπεται η κατάθεση, αποκλειστικά και μόνον, όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα αναστολής εργασιών (22.5 έως 7.6.2019).

Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση παραγραφής.

Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινής διαταγής θα επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρισης. 

Ένορκες βεβαιώσεις θα συντάσσονται μόνο όσες έχουν προσδιοριστεί μετά από κλήτευση των αντιδίκων.  

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 28 KB