Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

01 July 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωαννίνων, κ. Ιωάννα Πάλλα,  με την 1553/1.7.2019 πράξη της ορίζει :

Με την αριθμ. πρωτ.: οικ.39979/27.6.2019 εγκύκλιο του  Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν όψει  της  διενέργειας των  ΕΘΝΙΚΩΝ εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019  ορίστηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της  Χώρας   από  την  3η Ιουλίου 2019   έως   και  την   10η Ιουλίου 2019.  Ποινικές  δίκες  που  θα αρχίσουν  στο  ακροατήριο  πριν  από  την  3η Ιουλίου 2019  και  δεν  θα  περατωθούν  την  ίδια  μέρα,  συνεχίζονται  μετά  την  10η  Ιουλίου. Η διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών,  αναστέλλεται  κατά  τα ανωτέρω  χρονικά  διαστήματα. 

Στο πλαίσιο της ως άνω εγκυκλίου, ειδικά  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ :

Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 3.7.2019 έως 10.7.2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 15.7.2019, ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία διενέργειας ενόρκων βεβαιώσεων (δηλαδή η 11η, 12η και 15η Ιουλίου 2019) και επομένως όλες οι ως άνω προθεσμίες κλείνουν στις 15.7.2019, ημέρα Δευτέρα.

Για όσες υποθέσεις συζητηθούν έως την 2.7.2019 και δεν έχει συμπληρωθεί τριήμερο ή οκταήμερο της προθεσμίας κλεισίματος των φακέλων παρατείνεται το κλείσιμο τις αντίστοιχες ημέρες τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης  από την 11η.7.2019.

Επιτρέπεται η κατάθεση, αποκλειστικά και μόνον, όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα αναστολής εργασιών (3.7 έως 10.7.2019).

Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση παραγραφής.

Η Συζήτηση προσωρινών διαταγών θα λάβει χώρα κανονικά και εντός της αναστολής

Ένορκες βεβαιώσεις θα συντάσσονται μόνο όσες έχουν προσδιοριστεί μετά από κλήτευση των αντιδίκων.  

                                                                                                                           

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 27 KB