Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 586/13.2.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 9769 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 1η Μαρτίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

23 Φεβρουαρίου 2021 ΦΕΚ Β 586/13.2.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ  9769  Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 1η Μαρτίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 9147 (ΦΕΚ Β 534/10.2.2021), όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ τ. Β’ 586/13.2.2021 για ρύθμιση μετακινήσεων δικηγόρων με δικηγορική ταυτότητα), ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 1η  Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ 4 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΠΕΔΑ» . η Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ υπάγεται στην πρώτη στήλη του επιπέδου επιτήρησης, που σημαίνει ίδια μέτρα με την προηγούμενη εβδομάδα.  

Επισυνάπτονται

Η ΠΡΑΞΗ 72/10.2.2021 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου από 11.2.2021 ώρα 06:00 έως 1.3.2021 ώρα 06:00 

Η υπ' αριθμόν 36/15-2-2021 πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, για το τρόπο λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων έως τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 ώρα 06:00.

Η υπ' αριθμ. 27/15.2.2021 πράξη της Προέδρου Εφετών για τη λειτουργία έως 1.3.2021 ώρα 06:00.

Με την ΚΥΑ 9769/13.2.2021 τροποποιήθηκε η αρχική ως προς τη μετακίνηση με την κάτωθι ίηση προστέθηκε ότι Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους». 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 534/10.2.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 1.3.2021 ΦΕΚ Β 534/10.2.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 1.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 1.06 MB
Πράξη Προέδρου 72/11.2.2021 για λειτουργία δικαστηρίων από 11.2.2021έως 1.3.2021 Πράξη Προέδρου 72/11.2.2021 για λειτουργία δικαστηρίων από 11.2.2021έως 1.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 151 KB
Πράξη 28/8.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία Πράξη 28/8.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία Μέγεθος αρχείου: 56 KB
Πράξη Προέδρου Εφετών 18/8.2.2021 για αναστολή Πράξη Προέδρου Εφετών 18/8.2.2021 για αναστολή Μέγεθος αρχείου: 449 KB
Πράξη 36/15.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία Πράξη 36/15.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία Μέγεθος αρχείου: 57 KB
Πράξη 27/15.2.2021 Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων περί Αναστολής Πράξη 27/15.2.2021 Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων περί Αναστολής Μέγεθος αρχείου: 563 KB
ΦΕΚ Β 86/13.2.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 1.3.2021 ΦΕΚ Β 86/13.2.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 1.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 242 KB
Πράξη 40/22.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 1.3.2021 Πράξη 40/22.2.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 1.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 57 KB