Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021 ΚΥΑ 20651 από Τρίτη, 6.4.2021 έως και 12 Απριλίου 2021 - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΠΟΙΝΙΚΑ - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία - Συνεχής Ενημέρωση

09 Απριλίου 2021 ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021 ΚΥΑ 20651 από Τρίτη, 6.4.2021 έως και 12 Απριλίου 2021 - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΠΟΙΝΙΚΑ - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία - Συνεχής Ενημέρωση

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20651 (ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ», η ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ & ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ στην δεύτερη στήλη του επιπέδου ΠΟΛΥ αυξημένου κινδύνου. Επισυνάπτονται η Πράξη 243/3.4.2021 του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τη λειτουργία των δικαστηρίων ΜΟΝΟ ΤΗΝ 5η Απριλίου 2021, κατά την οποία ισχύει το καθεστώς της προηγούμενης εβδομάδας, h υπ' αριθμό 66/04-04-2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, για τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας μας την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

‼‼ το ΦΕΚ Α 48 /2021 με τον ΝΟΜΟ 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων  

‼‼ διευκρινιστικές σημειώσεις για την εκτέλεση από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 4.4.2021   

‼‼  ΠΡΟΣΟΧΗ στο άρθρο 14 της ΚΥΑ  Ειδικώς το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) κοινής υπουργικής απόφασης

‼‼  Πράξη 244/4.4.2021 του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τη λειτουργία από 6.4.2021 

‼‼  Πράξη 43/5.4.2021 της κ. Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων για τη λειτουργία από 6.4.2021 

‼‼  Πράξη 67/05.04.2021 της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για τη λειτουργία από Τρίτη 6 Απριλίου 2021 

‼‼ διευκρινιστικές σημειώσεις για την ΚΥΑ της 3.4.2021 

 

 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 1308/2021 ΚΥΑ 20651/3.4.2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ Β 1308/2021 ΚΥΑ 20651/3.4.2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Μέγεθος αρχείου: 948 KB
ΦΕΚ Α 48/2021 ΝΟΜΟΣ 4790/31.3.2021 ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΕΚ Α 48/2021 ΝΟΜΟΣ 4790/31.3.2021 ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μέγεθος αρχείου: 494 KB
ΠΡΑΞΗ 243/3.4.2021 Προέδρου Πρωτοδικών ΜΟΝΟ για την 5η.4.2021 ΠΡΑΞΗ 243/3.4.2021 Προέδρου Πρωτοδικών ΜΟΝΟ για την 5η.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 95 KB
Πράξη 66/4.4.2021 Ειρηνοδικείου για λειτουργία 5.4.2021 Πράξη 66/4.4.2021 Ειρηνοδικείου για λειτουργία 5.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 35 KB
Διευκρινίσεις για εκτέλεση ΟΔΕΕ 4.4.2021 Διευκρινίσεις για εκτέλεση ΟΔΕΕ 4.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 20 KB
Διευκρινιστικές Σημειώσεις για την ΚΥΑ 3.4.2021 Διευκρινιστικές Σημειώσεις για την ΚΥΑ 3.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 25 KB
244/4.4.2021 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για λειτουργία από 6.4.2021 244/4.4.2021 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για λειτουργία από 6.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 106 KB
Πράξη 43/5.4.2021 Εφετείου Ιωαννίνων για λειτουργία από 6.4.2021 Πράξη 43/5.4.2021 Εφετείου Ιωαννίνων για λειτουργία από 6.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 439 KB
Πράξη 67/5.4.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία από 6.4.2021 Πράξη 67/5.4.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία από 6.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 35 KB