Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η.07.2022

20 Ιουλίου 2022 Πρόσκληση για Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η.07.2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

 

 

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «: «Έγκριση Απολογισμού Χρήσης 2021 και Προϋπολογισμού Χρήσης 2022» την 25η Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Εφετείου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 20ης  Ιουλίου του έτους 2022.

Ιωάννινα 20 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστίνα Τσέτσου          Χρήστος Αντωνίου