Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

96η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

23 Σεπτεμβρίου 2020 96η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Πέμπτη, 24.9.2020 και ώρα 13:00

Συνημμένα αρχεία:
96η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη 96η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Μέγεθος αρχείου: 106 KB