Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

100η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

12 Οκτωβρίου 2020 100η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

100η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη την Τετάρτη, 14.10.2020 ώρα 20:00 

 

Συνημμένα αρχεία:
100η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη 100η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Μέγεθος αρχείου: 153 KB