Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόσκληση για συμμετοχή στον πίνακα πραγματογνωμόνων δικηγόρων.

11 Σεπτεμβρίου 2020 Πρόσκληση για συμμετοχή στον πίνακα πραγματογνωμόνων δικηγόρων.

Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων προτίθεται να συντάξει κατάλογο  πραγματογνωμόνων για το έτος 2021 και καλεί όσους δικηγόρους επιθυμούν να αποδεχτούν τον διορισμό τους και την καταχώρησή τους στον πίνακα πραγματογνωμόνων να το δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν. Προς τούτο όποιος δικηγόρος Ιωαννίνων ενδιαφέρεται, μπορεί δηλώσει συμμετοχή έως 15.9.2020 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων , δηλώνοντας παράλληλα αν τυχόν διαθέτει κάποια εξειδίκευση λόγω κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Απαιτείται συχνά διορισμός  πραγματογνωμόνων από τα δικαστήρια και δεν υφίστανται στον πίνακα, συχνά καθυστερώντας έτι περαιτέρω την έκδοση απόφασης και την έκβαση της υπόθεσης.   

Οι κατάλογοι των πραγματογνωμόνων που συντάσσονται σύμφωνα με το Β.Δ. 566/1968 εξυπηρετούν στον διορισμό ειδικών κατά κατηγορία επιστημόνων και τεχνικών προκειμένου να διορίζονται όταν απαιτείται πραγματογνώμονες δικηγόροι (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών, εκκαθαριστές κ.λπ.) και συχνά ορίζεται η αμοιβή τους από την απόφαση του δικαστηρίου που τους διορίζει.